Informacja o przekształceniu formy prawnej spółki

Niniejszym informujemy, że z dniem 2 maja 2022 r. nastąpiło przekształcenie spółki Przedsiębiorstwo Finansowo Handlowo Usługowe „FRAMAR” Maria Jagusiak i Franciszek Jagusiak Spółka Jawna w Przedsiębiorstwo Finansowo Handlowo Usługowe „FRAMAR” Maria Jagusiak i Franciszek Jagusiak Spółka Komandytowa.

Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna prowadzonej działalności gospodarczej, jednak bez zmian pozostają: dotychczasowy numer NIP, numer REGON, siedziba i adres Spółki, numery rachunków bankowych, numery telefonów oraz adres poczty elektronicznej.

Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (nr KRS: 0000969651).

Zmiana formy prawnej Spółki, a w konsekwencji firmy Spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów.

Przedsiębiorstwo Finansowo Handlowo Usługowe „FRAMAR” Maria Jagusiak i Franciszek Jagusiak Spółka Komandytowa przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki Przedsiębiorstwo Finansowo Handlowo Usługowe „FRAMAR” Maria Jagusiak i Franciszek Jagusiak Spółka Jawna.

W związku z powyższym, prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach.

Translate »